Sıkça Sorulan Sorular

01.01 - 31.12.2023 tarihleri arasında Pay Sahipleri Birimine yatırımcılar tarafından, 16 başvuru gerçekleşmistir.

01.01 - 30.09.2023 tarihleri arasında Pay Sahipleri Birimine yatırımcılar tarafından, 16 başvuru gerçekleşmistir.

Tarih 15.08.2023
Soru Şirket temettü ödeme tarihi ve ödeme oranı hakkında bilgi talebi?
Cevap Yatırımcıya; temettü ödeme tarihi ve oranı hakkında detay bilgisi verilmiştir.

 

01.01 - 30.06.2023 tarihleri arasında Pay Sahipleri Birimine yatırımcılar tarafından, 5 başvuru gerçekleşmistir.

Tarih 15.06.2023
Soru Şirket hisse senetlerinde işlem yapılmak için yorum ve hakkında bilgi talebi?
Cevap Yatırımcıya; kullandığı aracı kurum ve yatırım uzmanları ile irtibata geçerek hisse senedi piyası işleyişi ile ilgili detay bilgi alabileceği bilgisi verilmiştir.

 

01.01 - 31.03.2023 tarihleri arasında Pay Sahipleri Birimine yatırımcılar tarafından, 1 başvuru gerçekleşmistir.

Tarih 22.02.2023
Soru Şirket hisse senetleri piyasa hareketleri hakkında bilgi talebi?
Cevap Yatırımcıya; hisse senedi piyası işleyişi ile ilgili detay bilgi verilmiştir.

 

01.01 - 31.12.2022 tarihleri arasında Pay Sahipleri Birimine yatırımcılar tarafından, 20 başvuru gerçekleşmistir.

Tarih 27.10.2022
Soru Şirket bilanço açıklama tarihleri hakkında bilgi talebi?
Cevap Yatırımcıya; halka açık şirketlerin bilanço açıklama tarihleri ile ilgili detay bilgi verilmiştir.

 

01.01 - 30.09.2022 tarihleri arasında Pay Sahipleri Birimine yatırımcılar tarafından, 14 başvuru gerçekleşmistir.

Tarih 19.09.2022
Soru KAP platformunda pay başına net aktif değerin 2 katını aşması bildirimi hakkında bilgi talebi?
Cevap Yatırımcıya; tebliğ gereği yapılan pay başına net aktif değerin 2 katını aşması bildirimi ile ilgili detay bilgi verilmiştir.

 

01.01 - 30.06.2022 tarihleri arasında Pay Sahipleri Birimine yatırımcılar tarafından, 8 başvuru gerçekleşmistir.

Tarih 22.06.2022
Soru Şirket pay senetlerinin Borsa İstanbul performansı hakkında bilgi talebi?
Cevap Yatırımcıya; Şirketin Borsa İstanbul'da işlem gören pay senetleri hareketleri ile ilgili detay bilgi verilmiştir.

 

01.01 - 31.03.2022 tarihleri arasında Pay Sahipleri Birimine yatırımcılar tarafından, 3 başvuru gerçekleşmistir.

Tarih 30.03.2022
Soru Şirketin sermaye artırım planı hakkında bilgi talebi?
Cevap Yatırımcıya; Şirketin sermaye artırım planı ve mevzuat kriterleri hakkında detay bilgi verilmiştir.

 

01.01 - 31.12.2021 tarihleri arasında Pay Sahipleri Birimine yatırımcılar tarafından, 30 başvuru gerçekleşmistir.

Tarih 14.12.2021
Soru Vakıf Katılım ile Şirketin arasında bir ilişki olup-olmadığı hakkında bilgi talebi?
Cevap Yatırımcıya; Vakıf Katılım Şirketi ile bir ilişki olmadığı hakkında detay bilgi verilmiştir.

 

01.01 - 30.09.2021 tarihleri arasında Pay Sahipleri Birimine yatırımcılar tarafından, 27 başvuru gerçekleşmistir.

Tarih 08.07.2021
Soru Bedeli sermaye artırımı - temettü ödemesi  hakkında bilgi talebi?
Cevap Yatırımcıya; 2021 yılı bedelli sermaye artırımı ve temmetü ödeme süreci hakkında detay bilgi verilmiştir.

 

01.01 - 30.06.2021 tarihleri arasında Pay Sahipleri Birimine yatırımcılar tarafından, 22 başvuru gerçekleşmistir.

Tarih 23.06.2021
Soru Şirket faaliyet alanı ve iştirak ilişkisi hakkında bilgi talebi?
Cevap Yatırımcıya; faaliyet alanı ve iştirak ilişkisi hakkında detay bilgi verilmiştir.

 

01.01 - 31.03.2021 tarihleri arasında Pay Sahipleri Birimine yatırımcılar tarafından, 13 başvuru gerçekleşmistir.

Tarih 15.02.2021
Soru Bilanço açıklanma tarihleri hakkında bilgi talebi?
Cevap Yatırımcıya; Bilanço açıklanma tarih ve süreçleri hakkında detay bilgi verilmiştir.

 

01.01 - 31.12.2020 tarihleri arasında Pay Sahipleri Birimine yatırımcılar tarafından, 91 başvuru gerçekleşmistir.

Tarih 16.12.2020
Soru KAP bildirimleri hakkında bilgi talebi?
Cevap Yatırımcıya; KAP bildirimleri hakkında detay bilgi verilmiştir.

 

01.01 - 30.09.2020 tarihleri arasında Pay Sahipleri Birimine yatırımcılar tarafından, 68 başvuru gerçekleşmistir.

Tarih 11.08.2020
Soru VTBS tedbiri hakkında bilgi talebi?
Cevap Yatırımcıya; tedbir uygulaması hakkında bilgi verilmiştir.

 

01.01 - 30.06.2020 tarihleri arasında Pay Sahipleri Birimine yatırımcılar tarafından, 19 başvuru gerçekleşmistir.

Tarih 22.06.2020
Soru Şirketin, sermaye artırımı ruchan hakkı işlemlerinin ne zaman başlanacağı hakkında bilgi talebi?
Cevap Yatırımcıya; KAP'nda sermaye artırımı ruchan işlemleri hakkında yapılacak açıklamaların takip edilmesi gerektiği hakkında bilgi verilmiştir.

 

01.01 - 31.03.2020 tarihleri arasında Pay Sahipleri Birimine yatırımcılar tarafından, 3 başvuru gerçekleşmistir.

Tarih 08.02.2020
Soru Şirketin, bedelli sermaye artırımına katılabilmek için ne  zaman para yatırılması gerektiği hakkında bilgi talebi?
Cevap Yatırımcıya; KAP'nda sermaye artırımı hakkında yapılacak açıklamaların takip edilmesi gerektiği hakkında bilgi verilmiştir.

 

01.01 - 31.12.2019 tarihleri arasında Pay Sahipleri Birimine yatırımcılar tarafından, 11 başvuru gerçekleşmistir.

Tarih 23.12.2019
Soru Şirketin, sigorta ve emeklilik şirketlerinin birleşmesi ile nasıl etkileneceği hakkında bilgi talebi?
Cevap Yatırımcıya; ortaklık yapısı değişikliği şeklinde etkilenileceği ve KAP'nda yapılacak açıklamaların takip edilmesi gerektiği hakkında bilgi verilmiştir.

 

01.01 - 30.09.2019 tarihleri arasında Pay Sahipleri Birimine yatırımcılar tarafından, 8 başvuru gerçekleşmistir.

Tarih 17.09.2019
Soru KAP'nda; BİAŞ'da oluşan ağırlıklı ortalama fiyatın, pay başına net aktif değerin 2 katını aşması nedeniyle yapılan açıklama hakkında bilgi talebi?
Cevap Yatırımcıya; KAP'da yapılan açıklamanın dayanağı (MKYO İlişkin Esaslar Tebliği III-48.5) hakkında bilgi verilmiştir.

 

01.01 - 30.06.2019 tarihleri arasında Pay Sahipleri Birimine yatırımcılar tarafından, 7 başvuru gerçekleşmistir.

Tarih 07.06.2019
Soru Şirket pay senetleri üzerindeki internet işlem yasağının ne zaman kalkacağı hakkında bilgi talebi?
Cevap Yatırımcıya; SPK'nun 20.12.2018 tarih ve 2018158 sayılı bülteninde yer alan açıklama hakkında bilgi verilmiştir.

 

01.01 - 31.03.2019 tarihleri arasında Pay Sahipleri Birimine yatırımcılar tarafından, 5 başvuru gerçekleşmistir.

Tarih 25.03.2019
Soru Elde bulundurulan fiziki pay senetleri hakkında bilgi talebi?
Cevap Yatırımcıya; fiziki pay senetlerinin değerlendirilmesi süreci hakkında bilgi verilmiştir.

 

01.01 - 31.12.2018 tarihleri arasında Pay Sahipleri Birimine yatırımcılar tarafından, 16 başvuru gerçekleşmistir.

Tarih 20.12.2018
Soru BIAS'da oluşan ağırlıklı ort. fiyatın, pay başına net aktif değerin 2 katını aşması sebebiyle yapılan ÖDA hakkında bilgi talebi?
Cevap Yatırımcıya; Mevzuat ve ÖDA yükümlülükleri hakkında bilgi verilmiştir.

 

01.01 - 30.09.2018 tarihleri arasında Pay Sahipleri Birimine yatırımcılar tarafından, 6 başvuru gerçekleşmistir.

Tarih 07.08.2018
Soru Şirketin bilanço açıklama tarihi hakkında bilgi talebi?
Cevap Yatırımcıya; Borsa Şirketleri bilanço açıklama tarihleri bilgisi verilmiştir.

 

01.01 - 30.06.2018 tarihleri arasında Pay Sahipleri Birimine yatırımcılar tarafından, 5 başvuru gerçekleşmistir.

Tarih 28.05.2018
Soru Kar dağıtımı ve temettü ödemesi hakkında bilgi talebi?
Cevap Yatırımcıya; hangi şartlarda kar dağıtımı ve temettü ödemesi yapılabildiği bilgisi verilmiştir.

 

01.01 - 31.03.2018 tarihleri arasında Pay Sahipleri Birimine yatırımcılar tarafından, 4 başvuru gerçekleşmistir.

Tarih 26.03.2018
Soru Haftalık Şirket birim  fiyat açıklanmasının nedeni?
Cevap Yatırımcıya; Mevzuat gereği haftalık portföy değer tablosunun açıklanması gerektiği bilgisi verilmiştir.

 

01.01 - 31.12.2017 tarihleri arasında Pay Sahipleri Birimine yatırımcılar tarafından, 5 başvuru gerçekleşmistir.

Tarih 09.11.2017
Soru Borsada  fiyat düşüşünün nedeni?
Cevap Yatırımcıya; Borsa fiyatına müdahale söz konusu olmadığı, alıcı-satıcı dengesinin fiyatı oluşturduğu bilgisi verilmiştir.

01.01 - 30.09.2017 tarihleri arasında Pay Sahipleri Birimine yatırımcılar tarafından, 4 başvuru gerçekleşmistir.

01.01 - 30.06.2017 tarihleri arasında Pay Sahipleri Birimine yatırımcılar tarafından, 4 başvuru gerçekleşmistir.

Tarih 05.05.2017
Soru Pay Senedinde  kim işlem yapıyor?
Cevap Yatırımcıya; Bu bilginin bilinmediği, MKK'dan alınabileceği bilgisi verilmiştir.

01.01 - 31.03.2017 tarihleri arasında Pay Sahipleri Birimine yatırımcılar tarafından, 3 başvuru gerçekleşmistir.

Tarih 28.03.2017
Soru Borsa fiyat düşüşünün nedeni?
Cevap Yatırımcıya; Borsa fiyatına müdahale söz konusu olmadığı, alıcı-satıcı dengesinin fiyatı oluşturduğu bilgisi verilmiştir.

01.01 - 31.12.2016 tarihleri arasında Pay Sahipleri Birimine yatırımcılar tarafından, 3 başvuru gerçekleşmistir.

01.01 - 30.09.2016 tarihleri arasında Pay Sahipleri Birimine yatırımcılar tarafından, 3 başvuru gerçekleşmistir.

Tarih 02.09.2016
Soru Pay senedi hareketliliği hakkında duyurulmamış haber var mı?
Cevap Yatırımcıya; Şirket hakkında kamuya açıklanmamış herhangi bir gelişme olmadığı bilgisi verilmiştir.

01.01 - 30.06.2016 tarihleri arasında Pay Sahipleri Birimine yatırımcılar tarafından, 2 başvuru gerçekleşmistir.

Tarih 18.04.2016
Soru Şirket hakkında bilgi talebi?
Cevap Yatırımcıya; Şirket verilerine hangi kaynaklardan ulaşılabileceği hakkında bilgi verilmiştir.

01.01 - 31.03.2016 tarihleri arasında Pay Sahipleri Birimine yatırımcılar tarafından, 1 başvuru gerçekleşmistir.

Tarih 14.03.2016
Soru Teknik destek-direnç bilgisi talebi?
Cevap Yatırımcıya; Borsa fiyatına müdahale söz konusu olmadığı bilgisi verilmiştir, Vakıf Yatırım AR-GE birimine yönlendirilmiştir.

01.01 - 31.12.2015 tarihleri arasında Pay Sahipleri Birimine yatırımcılar tarafından, başvuru gerçekleşmemistir.

01.01 - 30.09.2015 tarihleri arasında Pay Sahipleri Birimine yatırımcılar tarafından, başvuru gerçekleşmemistir.

01.01 - 30.06.2015 tarihleri arasında Pay Sahipleri Birimine yatırımcılar tarafından, başvuru gerçekleşmemistir.

01.01 - 31.03.2015 tarihleri arasında Pay Sahipleri Birimine yatırımcılar tarafından, başvuru gerçekleşmemistir.

01.01 - 31.12.2014 tarihleri arasında Pay Sahipleri Birimine yatırımcılar tarafından, 9 başvuru gerçekleşmistir.

Tarih 11.11.2014
Soru Şirket Borsa fiyatının düşüklüğü?
Cevap Yatırımcıya; Borsa fiyatına müdahale söz konusu olmadığı, alıcı-satıcı dengesinin fiyatı oluşturduğu bilgisi verilmiştir.

01.01 - 30.09.2014 tarihleri arasında Pay Sahipleri Birimine yatırımcılar tarafından, 3 başvuru gerçekleşmistir.

01.01 - 30.06.2014 tarihleri arasında Pay Sahipleri Birimine yatırımcılar tarafından, 3 başvuru gerçekleşmistir.

Tarih 05.05.2014
Soru Şirket Kodu üzerinden borsa işlemlerinin görünmeme-takip edilememe nedeni?
Cevap Yatırımcıya; kod değişikliği hakkında ve yeni kodla takip etmesi gerektiği hakkında bilgisi verilmiştir.

01.01 - 31.03.2014 tarihleri arasında Pay Sahipleri Birimine yatırımcılar tarafından, başvuru gerçekleşmemistir.

01.01 - 31.12.2013 tarihleri arasında Pay Sahipleri Birimine yatırımcılar tarafından, 25 başvuru gerçekleşmistir.

Tarih 30.12.2013
Soru Şirket Yönetiminin sektörden çıkma, statü değiştirme gibi bir düşünce yada kararı var mı?
Cevap Yatırımcıya; açıklanmamış herhangi bir durum veya karar alınmadığı; alınan kararların süresi içinde kamuya açıklandığı bilgisi verilmiştir.

01.01 - 30.09.2013 tarihleri arasında Pay Sahipleri Birimine yatırımcılar tarafından, 20 başvuru gerçekleşmistir.

Tarih 26.11.2013
Soru Elinde fiziki pay senedi kalan yatırımcının bilgi talebi?
Cevap Yatırımcıya; pay senetlerinin 31.12.2012 tarihi itibariyle Yatırımcı Tanzim Merkezine devredildiği, ve hak talebi için SPK'na dilekçe ile başvurabileceği bilgisi verilmiştir.

01.01 - 30.06.2013 tarihleri arasında Pay Sahipleri Birimine yatırımcılar tarafından, 10 başvuru gerçekleşmistir.

Tarih 04.05.2013
Soru VKFYT - VKBYO; BİST kodu değişikliğinin hesaplara nasıl yansıyacağı bilgisi?
Cevap Yatırımcıya; pay senetlerinin bulunduğu aracı kurum hesaplarında herhangi bir müdahaleye gerek kalmadan kod değişikliğinin yapılacağı bilgisi verilmiştir.

01.01 - 31.03.2013 tarihleri arasında Pay Sahipleri Birimine yatırımcılar tarafından, 7 başvuru gerçekleşmistir.

Tarih 24.02.2013
Soru Dönem karının neden dağıtılmadığı hakkında açıklama istenmesi?
Cevap Yatırımcıya; Genel Kurul toplantısında dönem karının şirket geçmiş yıl zararlarından düşülerek dağıtılmaması yönünde oylama yapıldığı bilgisi verilmiştir.