Ortaklık Yapısı

 PAY SAHİBİNİN ÜNVANI   (19.01.2024) Sermaye (TL) Hisse Oranı (%)
 T.Vakıflar Bankası T.A.O. 10.132.459,37 33,77
 Vakıfbank Personeli Özel Sosyal Güvenlik Hizm. Vakfı 3.625.000,00 12,08
 T.Vakıflar Bankası T.A.O. Memur ve Hizm. Emekli ve Sağlık Yard. Sandığı Vakfı 1.725.000,00 5,75
 Diğer Ortaklar 14.517.540,63 48,40
 Toplam 30.000.000,00 100,00
 * İmtiyazlı ortağımız yoktur.
 * Halka açık olmayan kısımda yer alan pay sahipliği tüzel kişilere aittir.
 * Nihai pay sahibi yoktur.