İlişkili Taraflarla İşlemler

İlişkili taraflardan gelir ve giderler

Gelirler

Bulunmamaktadır.

 

                Giderler

  01.01-31.12.2023 01.01-31.12.2022
İlişkili taraflara ödenen komisyon giderleri    
    Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 62.759 68.639
İlişkili taraflara ödenen sigorta giderleri    
    Türkiye Sigorta A.Ş.(Eski adı: Güneş Sigorta A.Ş.) - 56.960
İlişkili taraflara ödenen saklama hizmeti giderleri    
    T.Vakıflar Bankası T.A.O. 77.408 57.633
İlişkili taraflara ödenen kira giderleri    
   T.Vakıflar Bankası T.A.O. 149.704 -
İlişkili taraflara ödenen diğer giderler    
    T.Vakıflar Bankası T.A.O. Bilgi İşlem Giderleri 266.611 -
    T.Vakıflar Bankası T.A.O. Genel Yönetim Giderleri 199.165 -
    T.Vakıflar Bankası T.A.O. Yönetici Mali Mesuliyet ve Mesleki Sigorta Gideri 8.421 -
    T.Vakıflar Bankası T.A.O. Entegratör Hizmet Giderleri 2.342 295
    Vakıf Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş. Tplantı Hizmet Bedeli 2.037 -
Gider Toplamı 768.447 183.527

 

 

İlişkili taraflardan gelir ve giderler

Gelirler

Bulunmamaktadır.

 

                Giderler

  01.01-30.09.2023 01.01-30.09.2022
İlişkili taraflara ödenen komisyon giderleri    
    Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 40.667 29.251
İlişkili taraflara ödenen sigorta giderleri    
    Türkiye Sigorta A.Ş.(Eski adı: Güneş Sigorta A.Ş.) - 22.840
    Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş. (Eski adı: Vakıf Emeklilik A.Ş.) - 9.456
İlişkili taraflara ödenen saklama hizmeti giderleri    
    T.Vakıflar Bankası T.A.O. 46.460 25.826
İlişkili taraflara ödenen diğer giderler    
    T.Vakıflar Bankası T.A.O. 311.569 60
    Vakıf Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş. 1.650 -
Gider Toplamı 400.346 87.433

 

 

İlişkili taraflardan gelir ve giderler

Gelirler

Bulunmamaktadır.

 

                Giderler

  01.01-30.06.2023 01.01-30.06.2022
İlişkili taraflara ödenen komisyon giderleri    
    Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 22.907 20.813
İlişkili taraflara ödenen sigorta giderleri    
    Türkiye Sigorta A.Ş.(Eski adı: Güneş Sigorta A.Ş.) - 15.236
    Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş. (Eski adı: Vakıf Emeklilik A.Ş.) - -
İlişkili taraflara ödenen saklama hizmeti giderleri    
    T.Vakıflar Bankası T.A.O. 30.335 -
İlişkili taraflara ödenen diğer giderler    
    T.Vakıflar Bankası T.A.O. 217.880 16.789
    Vakıf Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş. - -
Gider Toplamı 271.122 52.838

 

 

İlişkili taraflardan gelir ve giderler

Gelirler

Bulunmamaktadır.

 

                Giderler

  01.01-31.03.2023 01.01-31.03.2022
İlişkili taraflara ödenen komisyon giderleri    
    Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 13.206 8.085
İlişkili taraflara ödenen sigorta giderleri    
    Türkiye Sigorta A.Ş.(Eski adı: Güneş Sigorta A.Ş.) - 7.614
    Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş. (Eski adı: Vakıf Emeklilik A.Ş.) - 2.571
İlişkili taraflara ödenen saklama hizmeti giderleri    
    T.Vakıflar Bankası T.A.O. 12.396 8.177
İlişkili taraflara ödenen diğer giderler    
    T.Vakıflar Bankası T.A.O. 200.150 60
    Vakıf Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş. - -
Gider Toplamı 225.752 26.507

 

 

İlişkili taraflardan gelir ve giderler

Gelirler

Bulunmamaktadır.

 

                Giderler

  01.01-31.12.2022 01.01-31.12.2021
İlişkili taraflara ödenen komisyon giderleri    
    Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 41.657 62.636
İlişkili taraflara ödenen sigorta giderleri    
    Türkiye Sigorta A.Ş.(Eski adı: Güneş Sigorta A.Ş.) 34.569 28.091
    Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş. (Eski adı: Vakıf Emeklilik A.Ş.) - 8.629
İlişkili taraflara ödenen saklama hizmeti giderleri    
    T.Vakıflar Bankası T.A.O. 34.977 27.225
İlişkili taraflara ödenen diğer giderler    
    T.Vakıflar Bankası T.A.O. 179 915
    Vakıf Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş. - 1.232
Gider Toplamı 111.382 128.728
 

 

 

İlişkili taraflardan gelir ve giderler

Gelirler

Bulunmamaktadır.

 

                Giderler

  01.01-30.09.2022 01.01-30.09.2021
İlişkili taraflara ödenen komisyon giderleri    
    Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 29.251 49.163
İlişkili taraflara ödenen sigorta giderleri    
    Türkiye Sigorta A.Ş.(Eski adı: Güneş Sigorta A.Ş.) 22.840 21.004
    Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş. (Eski adı: Vakıf Emeklilik A.Ş.) 9.456 6.273
İlişkili taraflara ödenen saklama hizmeti giderleri    
    T.Vakıflar Bankası T.A.O. 25.826 20.010
İlişkili taraflara ödenen diğer giderler    
    T.Vakıflar Bankası T.A.O. - 855
    Vakıf Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş. - 896
Gider Toplamı 87.373 98.201

 

 

İlişkili taraflardan gelir ve giderler

Gelirler

Bulunmamaktadır.

 

                Giderler

  01.01-30.06.2022 01.01-30.06.2021
İlişkili taraflara ödenen komisyon giderleri    
    Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 20.813 37.732
İlişkili taraflara ödenen sigorta giderleri    
    Türkiye Sigorta A.Ş.(Eski adı: Güneş Sigorta A.Ş.) 15.236 13.992
    Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş. (Eski adı: Vakıf Emeklilik A.Ş.) - 4.057
İlişkili taraflara ödenen saklama hizmeti giderleri    
    T.Vakıflar Bankası T.A.O. 16.789 13.116
İlişkili taraflara ödenen diğer giderler    
    T.Vakıflar Bankası T.A.O. - 855
    Vakıf Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş. - 560
Gider Toplamı 52.838 70.312

 

 

 

İlişkili taraflardan gelir ve giderler

Gelirler

Bulunmamaktadır.

 

                Giderler

  01.01-31.03.2022 01.01-31.03.2021
İlişkili taraflara ödenen komisyon giderleri    
    Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 8.085 22.565
İlişkili taraflara ödenen sigorta giderleri    
    Türkiye Sigorta A.Ş.(Eski adı: Güneş Sigorta A.Ş.) 7.614 6.998
    Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş. (Eski adı: Vakıf Emeklilik A.Ş.) 2.571 1.885
İlişkili taraflara ödenen saklama hizmeti giderleri    
    T.Vakıflar Bankası T.A.O. 8.177 6.478
İlişkili taraflara ödenen diğer giderler    
    T.Vakıflar Bankası T.A.O. 60 1.838
    Vakıf Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş. - 112
Gider Toplamı 26.507 39.876

 

 

İlişkili taraflardan gelir ve giderler

Gelirler

Bulunmamaktadır.

 

                Giderler

  01.01-31.12.2021 01.01-31.12.2020
İlişkili taraflara ödenen komisyon giderleri    
    Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 62.636 63.281
İlişkili taraflara ödenen sigorta giderleri    
    Türkiye Sigorta A.Ş.(Eski adı: Güneş Sigorta A.Ş.) 28.091 31.972
    Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş. (Eski adı: Vakıf Emeklilik A.Ş.) 8.629 9.497
İlişkili taraflara ödenen saklama hizmeti giderleri    
    T.Vakıflar Bankası T.A.O. 27.225 21.698
İlişkili taraflara ödenen diğer giderler    
    T.Vakıflar Bankası T.A.O. 915 1.344
    Vakıf Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş. 1.232 1.102
Gider Toplamı 128.728 128.894

 

 

İlişkili taraflardan gelir ve giderler

Gelirler

Bulunmamaktadır.

 

                Giderler

  01.01-30.09.2021 01.01-30.09.2020
İlişkili taraflara ödenen komisyon giderleri    
    Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 49.163 43.420
İlişkili taraflara ödenen sigorta giderleri    
    Türkiye Sigorta A.Ş.(Eski adı: Güneş Sigorta A.Ş.) 21.004 25.428
    Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş. (Eski adı: Vakıf Emeklilik A.Ş.) 6.273 7.657
İlişkili taraflara ödenen saklama hizmeti giderleri    
    T.Vakıflar Bankası T.A.O. 20.010 14.952
İlişkili taraflara ödenen diğer giderler    
    T.Vakıflar Bankası T.A.O. 855 982
    Vakıf Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş. 896 784
Gider Toplamı 98.201 93.223

 

 

İlişkili taraflardan gelir ve giderler

Gelirler

Bulunmamaktadır.

 

                Giderler

  01.01-30.06.2021 01.01-30.06.2020
İlişkili taraflara ödenen komisyon giderleri    
    Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 37.732 27.404
İlişkili taraflara ödenen sigorta giderleri    
    Türkiye Sigorta A.Ş.(Eski adı: Güneş Sigorta A.Ş.) 13.992 18.700
    Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş. (Eski adı: Vakıf Emeklilik A.Ş.) 4.057 5.853
İlişkili taraflara ödenen saklama hizmeti giderleri    
    T.Vakıflar Bankası T.A.O. 13.116 8.952
İlişkili taraflara ödenen diğer giderler    
    T.Vakıflar Bankası T.A.O. 855 982
    Vakıf Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş. 560 560
Gider Toplamı 70.312 62.451

 

 

İlişkili taraflardan gelir ve giderler

Gelirler

Bulunmamaktadır.

 

                Giderler

  01.01-31.03.2021 01.01-31.03.2020
İlişkili taraflara ödenen komisyon giderleri    
    Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 22.565 16.269
İlişkili taraflara ödenen sigorta giderleri    
    Türkiye Sigorta A.Ş.(Eski adı: Güneş Sigorta A.Ş.) 6.998 11.932
    Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş. (Eski adı: Vakıf Emeklilik A.Ş.) 1.885 4.052
İlişkili taraflara ödenen saklama hizmeti giderleri    
    T.Vakıflar Bankası T.A.O. 6.478 4.514
İlişkili taraflara ödenen diğer giderler    
    Vakıf Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş. 112 336
    T.Vakıflar Bankası T.A.O. 1.838 700
Gider Toplamı 39.876 37.803

 

 

İlişkili taraflardan gelir ve giderler

Gelirler

Bulunmamaktadır.

 

                Giderler

  01.01-31.12.2020 01.01-31.12.2019
İlişkili taraflara ödenen kira giderleri    
    Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş.    
İlişkili taraflara ödenen komisyon giderleri    
    Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 63.281 60.199
İlişkili taraflara ödenen sigorta giderleri    
    Türkiye Sigorta A.Ş.(Eski adı: Güneş Sigorta A.Ş.) 31.972 36.303
    Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş. (Eski adı: Vakıf Emeklilik A.Ş.) 9.497 16.105
İlişkili taraflara ödenen saklama hizmeti giderleri    
    T.Vakıflar Bankası T.A.O. 21.698 17.707
İlişkili taraflara ödenen diğer giderler    
    Vakıf Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş. 1.102 20
    T.Vakıflar Bankası T.A.O. 1.344 1.344
Gider Toplamı 128.894 131.678

 

İlişkili taraflardan gelir ve giderler

Gelirler

Bulunmamaktadır.

 

                Giderler

  01.01-30.09.2020 01.01-30.09.2019
İlişkili taraflara ödenen kira giderleri    
    Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş.    
İlişkili taraflara ödenen komisyon giderleri    
    Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 43.420 44.610
İlişkili taraflara ödenen sigorta giderleri    
    Güneş Sigorta A.Ş. 25.428 26.967
    Vakıf Emeklilik A.Ş. 7.657 11.975
İlişkili taraflara ödenen saklama hizmeti giderleri    
    T.Vakıflar Bankası T.A.O. 14.952 13.164
İlişkili taraflara ödenen diğer giderler    
    Vakıf Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş. 784 20
    T.Vakıflar Bankası T.A.O. 982 784
Gider Toplamı 93.223 97.520

 

İlişkili taraflardan gelir ve giderler

Gelirler

Bulunmamaktadır.

 

                Giderler

  01.01-30.06.2020 01.01-30.06.2019
İlişkili taraflara ödenen kira giderleri    
    Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş.   5.625
İlişkili taraflara ödenen komisyon giderleri    
    Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 27.404 29.510
İlişkili taraflara ödenen sigorta giderleri    
    Güneş Sigorta A.Ş. 18.700 17.951
    Vakıf Emeklilik A.Ş. 5.853 7.923
İlişkili taraflara ödenen saklama hizmeti giderleri    
    T.Vakıflar Bankası T.A.O. 8.952 8.673
İlişkili taraflara ödenen diğer giderler    
    Vakıf Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş. 982 20
    T.Vakıflar Bankası T.A.O. 560 560
Gider Toplamı 62.451 70.262

 

İlişkili taraflardan gelir ve giderler

Gelirler

Bulunmamaktadır.

 

                Giderler

  01.01-31.03.2020 01.01-31.03.2019
İlişkili taraflara ödenen kira giderleri    
    Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş.    
İlişkili taraflara ödenen komisyon giderleri    
    Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 16.269 16.045
İlişkili taraflara ödenen sigorta giderleri    
    Güneş Sigorta A.Ş. 11.932 8.969
    Vakıf Emeklilik A.Ş. 4.052 3.892
İlişkili taraflara ödenen saklama hizmeti giderleri    
    T.Vakıflar Bankası T.A.O. 4.514 4.291
İlişkili taraflara ödenen diğer giderler    
    Vakıf Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş. 700 20
    T.Vakıflar Bankası T.A.O. 336 336
Gider Toplamı 37.803 33.553

 

İlişkili taraflardan gelir ve giderler

Gelirler

Bulunmamaktadır.

 

                Giderler

  01.01-31.12.2019 01.01-31.12.2018
İlişkili taraflara ödenen kira giderleri    
    Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş.   93.141
İlişkili taraflara ödenen komisyon giderleri    
    Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 60.199 88.840
İlişkili taraflara ödenen sigorta giderleri    
    Güneş Sigorta A.Ş. 36.303 26.282
    Vakıf Emeklilik A.Ş. 16.105 9.349
İlişkili taraflara ödenen saklama hizmeti giderleri    
    T.Vakıflar Bankası T.A.O. 17.707 17.049
İlişkili taraflara ödenen diğer giderler    
    Vakıf Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş. 1.344 1.316
    T.Vakıflar Bankası T.A.O. 20 475
Gider Toplamı 131.678 236.452

 

İlişkili taraflardan gelir ve giderler

Gelirler

Bulunmamaktadır.

 

                Giderler

  01.01-30.09.2019 01.01-30.09.2018
İlişkili taraflara ödenen kira giderleri    
    Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş.   84.960
İlişkili taraflara ödenen komisyon giderleri    
    Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 44.610 70.680
İlişkili taraflara ödenen sigorta giderleri    
    Güneş Sigorta A.Ş. 26.967 17.551
    Vakıf Emeklilik A.Ş. 11.975 5.658
İlişkili taraflara ödenen saklama hizmeti giderleri    
    T.Vakıflar Bankası T.A.O. 13.164 12.756
İlişkili taraflara ödenen diğer giderler    
    Vakıf Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş. 784 1.092
    T.Vakıflar Bankası T.A.O. 20 120
Gider Toplamı 97.520 192.817

 

İlişkili taraflardan gelir ve giderler

Gelirler

Bulunmamaktadır.

 

                Giderler

  01.01-30.06.2019 01.01-30.06.2018
İlişkili taraflara ödenen kira giderleri    
    Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş.   56.640
İlişkili taraflara ödenen komisyon giderleri    
    Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 29.510 55.679
İlişkili taraflara ödenen sigorta giderleri    
    Güneş Sigorta A.Ş. 17.951 10.447
    Vakıf Emeklilik A.Ş. 7.923 2.372
İlişkili taraflara ödenen saklama hizmeti giderleri    
    T.Vakıflar Bankası T.A.O. 8.673 8.534
İlişkili taraflara ödenen diğer giderler    
    Vakıf Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş. 560 560
    T.Vakıflar Bankası T.A.O. 20 120
Gider Toplamı 64.637 134.352

 

İlişkili taraflardan gelir ve giderler

Gelirler

Bulunmamaktadır.

 

                Giderler

  01.01-31.03.2019 01.01-31.03.2018
İlişkili taraflara ödenen kira giderleri    
    Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş.   28.320
İlişkili taraflara ödenen komisyon giderleri    
    Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 16.045 19.553
İlişkili taraflara ödenen sigorta giderleri    
    Güneş Sigorta A.Ş. 8.969 5.201
    Vakıf Emeklilik A.Ş. 3.892 1.126
İlişkili taraflara ödenen saklama hizmeti giderleri    
    T.Vakıflar Bankası T.A.O. 4.291 4.288
İlişkili taraflara ödenen diğer giderler    
    Vakıf Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş. 336 420
    T.Vakıflar Bankası T.A.O. 20 100
Gider Toplamı 33.553 59.008

 

 

İlişkili taraflardan gelir ve giderler

Gelirler

Bulunmamaktadır.

 

                Giderler

  01.01-31.12.2018 01.01-31.12.2017
İlişkili taraflara ödenen kira giderleri    
    Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 93.141 121.741
İlişkili taraflara ödenen komisyon giderleri    
    Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 88.840 184.443
İlişkili taraflara ödenen sigorta giderleri    
    Güneş Sigorta A.Ş. 26.282 20.247
    Vakıf Emeklilik A.Ş. 9.349 4.462
İlişkili taraflara ödenen saklama hizmeti giderleri    
    T.Vakıflar Bankası T.A.O. 17.049 11.512
İlişkili taraflara ödenen diğer giderler    
    Vakıf Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş. 1.316 1.680
    T.Vakıflar Bankası T.A.O. 475 1.267
Gider Toplamı 236.452 345.352

 

 

İlişkili taraflardan gelir ve giderler

Gelirler

Bulunmamaktadır.

 

                Giderler

  01.01-30.09.2018 01.01-30.09.2017
İlişkili taraflara ödenen kira giderleri    
    Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 84.960 93.421
İlişkili taraflara ödenen komisyon giderleri    
    Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 70.680 139.553
İlişkili taraflara ödenen sigorta giderleri    
    Güneş Sigorta A.Ş. 17.551 15.156
    Vakıf Emeklilik A.Ş. 5.658 3.273
İlişkili taraflara ödenen saklama hizmeti giderleri    
    T.Vakıflar Bankası T.A.O. 12.756 7.311
İlişkili taraflara ödenen diğer giderler    
    Vakıf Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş. 1.092 1.260
    T.Vakıflar Bankası T.A.O. 120  
Gider Toplamı 192.817 259.974

 

 

İlişkili taraflardan gelir ve giderler

Gelirler

Bulunmamaktadır.

 

                Giderler

  01.01-30.06.2018 01.01-30.06.2017
İlişkili taraflara ödenen kira giderleri    
    Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 56.640 65.101
İlişkili taraflara ödenen komisyon giderleri    
    Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 55.679 91.731
İlişkili taraflara ödenen sigorta giderleri    
    Güneş Sigorta A.Ş. 10.447 10.070
    Vakıf Emeklilik A.Ş. 2.372 2.111
İlişkili taraflara ödenen saklama hizmeti giderleri    
    T.Vakıflar Bankası T.A.O. 8.534  
İlişkili taraflara ödenen diğer giderler    
    Vakıf Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş. 560  
    T.Vakıflar Bankası T.A.O. 120  
Gider Toplamı 134.352 169.013

 

 

İlişkili taraflardan gelir ve giderler

Gelirler

Bulunmamaktadır.

 

                Giderler

  01.01-31.03.2018 01.01-31.03.2017
İlişkili taraflara ödenen kira giderleri    
    Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 28.320 36.781
İlişkili taraflara ödenen komisyon giderleri    
    Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 19.553 45.926
İlişkili taraflara ödenen sigorta giderleri    
    Güneş Sigorta A.Ş. 5.201 4.987
    Vakıf Emeklilik A.Ş. 1.126 1.000
İlişkili taraflara ödenen saklama hizmeti giderleri    
    T.Vakıflar Bankası T.A.O. 4.288  
İlişkili taraflara ödenen diğer giderler    
    Vakıf Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş. 420  
    T.Vakıflar Bankası T.A.O. 100  
Gider Toplamı 59.008 88.694

 

 

 

İlişkili taraflardan gelir ve giderler

Gelirler

Bulunmamaktadır.

 

                Giderler

  01.01-31.12.2017 01.01-31.12.2016
İlişkili taraflara ödenen kira giderleri    
    Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 121.741 164.044
İlişkili taraflara ödenen komisyon giderleri    
    Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 184.443 151.882
İlişkili taraflara ödenen sigorta giderleri    
    Güneş Sigorta A.Ş. 20.247 18.146
    Vakıf Emeklilik A.Ş. 4.462 3.960
İlişkili taraflara ödenen saklama hizmeti giderleri    
    T.Vakıflar Bankası T.A.O. 11.512  
İlişkili taraflara ödenen diğer giderler    
    Vakıf Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş. 1.680  
    T.Vakıflar Bankası T.A.O. 1.267  
Gider Toplamı 345.352 338.032

 

 

İlişkili taraflardan gelir ve giderler

Gelirler

Bulunmamaktadır.

 

                Giderler

  01.01-30.09.2017 01.01-30.09.2016
İlişkili taraflara ödenen kira giderleri    
    Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 93.421 123.033
İlişkili taraflara ödenen komisyon giderleri    
    Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 139.553 103.390
İlişkili taraflara ödenen sigorta giderleri    
    Güneş Sigorta A.Ş. 15.156 13.540
    Vakıf Emeklilik A.Ş. 3.273 2.933
İlişkili taraflara ödenen saklama hizmeti giderleri    
    T.Vakıflar Bankası T.A.O. 7.311  
İlişkili taraflara ödenen diğer giderler    
    Vakıf Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş. 1.260  
Gider Toplamı 259.974 242.896

 

 

İlişkili taraflardan gelir ve giderler

Gelirler

Bulunmamaktadır.

 

                Giderler

  01.01-30.06.2017 01.01-30.06.2016
İlişkili taraflara ödenen kira giderleri    
    Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 65.101 68.664
İlişkili taraflara ödenen komisyon giderleri    
    Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 91.731 82.022
İlişkili taraflara ödenen sigorta giderleri    
    Güneş Sigorta A.Ş. 10.070 9.011
    Vakıf Emeklilik A.Ş. 2.111 1.928
Gider Toplamı 169.013 161.625

 

 

İlişkili taraflardan gelir ve giderler

Gelirler

Bulunmamaktadır.

 

                Giderler

  01.01-31.03.2017 01.01-31.03.2016
İlişkili taraflara ödenen kira giderleri    
    Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 36.781 41.011
İlişkili taraflara ödenen komisyon giderleri    
    Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 45.926 29.978
İlişkili taraflara ödenen sigorta giderleri    
    Güneş Sigorta A.Ş. 4.987 4.395
    Vakıf Emeklilik A.Ş. 1.000 933
Gider Toplamı 88.694 76.317

 

 

İlişkili taraflardan gelir ve giderler

Gelirler

Bulunmamaktadır.

 

Giderler

  01.01-31.12.2016 01.01-31.12.2015
İlişkili taraflara ödenen kira giderleri    
    Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 164.044 162.663
İlişkili taraflara ödenen komisyon giderleri    
    Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 151.882 92.113
İlişkili taraflara ödenen sigorta giderleri    
    Güneş Sigorta A.Ş. 18.146 19.214
    Vakıf Emeklilik A.Ş. 3.960 5.439
Gider Toplamı 338.032 279.429

 

 

İlişkili taraflardan gelir ve giderler

Gelirler

Bulunmamaktadır.

 

Giderler

  01.01-30.09.2016 01.01-30.09.2015
İlişkili taraflara ödenen kira giderleri    
    Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 123.033 121.652
İlişkili taraflara ödenen komisyon giderleri    
    Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 103.390 66.217
İlişkili taraflara ödenen sigorta giderleri    
    Güneş Sigorta A.Ş. 13.540 15.108
    Vakıf Emeklilik A.Ş. 2.933 4.472
Gider Toplamı 242.896 207.449

 

 

İlişkili taraflardan gelir ve giderler

Gelirler

Bulunmamaktadır.

 

Giderler

  01.01-30.06.2016 01.01-30.06.2015
İlişkili taraflara ödenen kira giderleri    
    Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 82.022 80.641
İlişkili taraflara ödenen komisyon giderleri    
    Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 68.664 43.601
İlişkili taraflara ödenen sigorta giderleri    
    Güneş Sigorta A.Ş. 9.011 10.148
    Vakıf Emeklilik A.Ş. 1.928 2.984
Gider Toplamı 161.625 137.374

 

 

İlişkili taraflardan gelir ve giderler

Gelirler

Bulunmamaktadır.

 

Giderler

  01.01-31.03.2016 01.01-31.03.2015
İlişkili taraflara ödenen kira giderleri    
    Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 41.011 39.631
İlişkili taraflara ödenen komisyon giderleri    
    Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 29.978 22.219
İlişkili taraflara ödenen sigorta giderleri    
    Güneş Sigorta A.Ş. 4.395 4.978
    Vakıf Emeklilik A.Ş. 933 1.647
Gider Toplamı 76.317 68.475

 

 

İlişkili taraflardan gelir ve giderler

Gelirler

Bulunmamaktadır.

 

Giderler

  01.01-31.12.2015 01.01-31.12.2014
İlişkili taraflara ödenen kira giderleri    
    Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 162.663 153.400
İlişkili taraflara ödenen komisyon giderleri    
    Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 92.113 71.856
İlişkili taraflara ödenen sigorta giderleri    
    Güneş Sigorta A.Ş. 19.214 17.188
    Vakıf Emeklilik A.Ş. 5.439 7.293
Gider Toplamı 279.429 249.737

 

 

 

Giderler

  01.01-30.09.2015
İlişkili taraflara ödenen kira giderleri  
    Vakıf Yatırım Menkul Değerler AŞ 121.652
İlişkili taraflara ödenen komisyon giderleri  
    Vakıf Yatırım Menkul Değerler AŞ 66.217
İlişkili taraflara ödenen sigorta giderleri  
    Güneş Sigorta AŞ 15.108
    Vakıf Emeklilik AŞ 4.472
Gider Toplamı 207.449

 

 

 

Giderler

  01.01-30.06.2015
İlişkili taraflara ödenen kira giderleri  
    Vakıf Yatırım Menkul Değerler AŞ 80.641
İlişkili taraflara ödenen komisyon giderleri  
    Vakıf Yatırım Menkul Değerler AŞ 43.601
İlişkili taraflara ödenen sigorta giderleri  
    Güneş Sigorta AŞ 10.148
    Vakıf Emeklilik AŞ 2.984
Gider Toplamı 137.374

 

 

 

Giderler

  01.01-31.03.2015
İlişkili taraflara ödenen kira giderleri  
    Vakıf Yatırım Menkul Değerler AŞ 39.631
İlişkili taraflara ödenen komisyon giderleri  
    Vakıf Yatırım Menkul Değerler AŞ 22.219
İlişkili taraflara ödenen sigorta giderleri  
    Güneş Sigorta AŞ 4.978
    Vakıf Emeklilik AŞ 1.647
Gider Toplamı 68.475

 

 

 

Giderler

  01.01-31.12.2014
İlişkili taraflara ödenen kira giderleri  
    Vakıf Yatırım Menkul Değerler AŞ 153.400
İlişkili taraflara ödenen komisyon giderleri  
    Vakıf Yatırım Menkul Değerler AŞ 71.856
İlişkili taraflara ödenen sigorta giderleri  
    Güneş Sigorta AŞ 17.188
    Vakıf Emeklilik AŞ 7.293
Gider Toplamı 249.737

 

 

Giderler

  01.01-30.09.2014
İlişkili taraflara ödenen komisyon giderleri  
    Vakıf Yatırım Menkul Değerler AŞ 53.224
İlişkili taraflara ödenen kira giderleri  
    Vakıf Yatırım Menkul Değerler AŞ 114.460
İlişkili taraflara ödenen sigorta giderleri  
    Güneş Sigorta AŞ 12.955
    Vakıf Emeklilik AŞ 5.104
Gider Toplamı 185.743

 

Giderler

  01.01-30.06.2014
İlişkili taraflara ödenen komisyon giderleri  
    Vakıf Yatırım Menkul Değerler AŞ 36.646
İlişkili taraflara ödenen kira giderleri  
    Vakıf Yatırım Menkul Değerler AŞ 75.520
İlişkili taraflara ödenen sigorta giderleri  
    Güneş Sigorta AŞ 8.964
    Vakıf Emeklilik AŞ 2.968
Gider Toplamı 124.098

 

Giderler

  1 Ocak - 31 Mart 2014
İlişkili taraflara ödenen komisyon giderleri  
Vakıf Yatırım Menkul Değerler AŞ 19.694
İlişkili taraflara ödenen kira giderleri  
Vakıf Yatırım Menkul Değerler AŞ 36.580
İlişkili taraflara ödenen sigorta giderleri  
Güneş Sigorta AŞ 4.375
Vakıf Emeklilik AŞ 1.426
Toplam giderler 62.075

 

Giderler

  1 Ocak - 31 Aralık 2013
İlişkili taraflara ödenen komisyon giderleri  
Vakıf Yatırım Menkul Değerler AŞ 126.106
İlişkili taraflara ödenen kira giderleri  
Vakıf Yatırım Menkul Değerler AŞ 159.436
İlişkili taraflara ödenen sigorta giderleri  
Güneş Sigorta AŞ 17.718
Vakıf Emeklilik AŞ 5.430
Toplam giderler 308.690

 

Giderler

  1 Ocak - 30 Eylül 2013 1 Ocak - 30 Eylül 2012
İlişkili taraflara ödenen komisyon giderleri    
Vakıf Yatırım Menkul Değerler AŞ 103.575 73.909
İlişkili taraflara ödenen kira giderleri    
Vakıf Yatırım Menkul Değerler AŞ 124.036 182.534
İlişkili taraflara ödenen sigorta giderleri    
Güneş Sigorta AŞ 13.254 17.142
Vakıf Emeklilik AŞ 4.021 3.926
Toplam giderler 244.886 277.511

 

Giderler

 

1 Ocak -

1 Nisan-

1 Ocak -

1 Nisan-

 

30 Haziran 2013

30 Haziran 2013

30 Haziran 2012

30 Haziran 2012

İlişkili taraflara ödenen komisyon giderleri

       

Vakıf Yatırım Menkul Değerler AŞ

73,665

41,961

50,809

26,224

İlişkili taraflara ödenen kira giderleri

       

Vakıf Yatırım Menkul Değerler AŞ

88,636

35,400

121,690

60,845

İlişkili taraflara ödenen sigorta giderleri

       

Güneş Sigorta AŞ

7,903

3,560

11,339

5,825

Vakıf Emeklilik AŞ

2,594

(1,132)

2,596

1,324

Toplam giderler

172,798

79,789

186,434

94,218